Finanțare

Condiţiile de procurare a tehnicii agricole în credit prin intermediul MECAGRO

Forma de finanaţare: Împrumut rambursabil
Obiectul finanţării: Maşini agricole de la SA Moldagrotehnica
Durata: 3 ani
Valuta: lei
Modalitatea de rambursare: Avand - 30% I an - 30%, II an - 30%, III an - 10%
Documente necesare:
 1. Cerere, conform formularului-model elaborat de Institut;
 2. Copia, autentificată notarial, a actului de constituire a beneficiarului;
 3. Certificatul de înregistrare a beneficiaruluiîn original şi o copie;
 4. Decizia, în original, a organului executiv de conducere a beneficiarului (procesul-verbal), ce confirmă adoptarea hotărîrii privind procurarea tehnicii solicitate;
 5. Ultimul raport financiar, întocmit în modul stabilit, cu aplicarea ştampilei Direcţiei teritoriale pentru statistică;
 6. Fişa contului personal, eliberată de inspectoratul fiscal teritorial;
 7. Listele datoriilor debitoare şi creditoare a beneficiarului;
 8. Lista fondurilor fixe a beneficiarului, cu indicarea costului de bilanţ a acestora;
 9. Business-planul pentru perioada de răscumpărare a tehnicii solicitate.
Tel: +373-22-43-04-12

Condiţiile de procurare a tehnicii agricole în credit prin intermediul 2KR

Forma de finanaţare: Împrumut rambursabil
Obiectul finanţării: Maşini agricole de la SA Moldagrotehnica
Durata: 3 ani
Valuta: lei
Modalitatea de rambursare: Avans - 50% I an - 25%, II an - 20%,
Documente necesare::
 1. Certificat de înregistrare întreprinderii
 2. Extrasul pe întreprindere din registru
 3. Copia buletin de identitate a conducătorului
Tel.: +373 22 27-84-63

Alte programe de finansare la care participăm